Layout toà T5 Masteri Thảo Điền


Mặt bằng tòa T5 ( toà căn hộ – dịch vụ – thương mại ) Masteri Thảo Điền


Mặt bằng căn hộ 01B


Mặt bằng căn hộ 02B


Mặt bằng căn hộ 03B


Mặt bằng căn hộ 04B


Mặt bằng căn hộ 05B


Mặt bằng căn hộ 06B


Mặt bằng căn hộ 07B


Mặt bằng căn hộ 08B


Mặt bằng căn hộ 09B


Mặt bằng căn hộ 10B


Mặt bằng căn hộ 11B


Mặt bằng căn hộ 12B


Join The Discussion

Compare listings

Compare